บริการคำนวณค่าขนส่ง

หมายเหตุ: ราคาค่าขนส่งข้างต้นเป็นราคาประมาณการ ราคาอาจจะ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกเมืองต้นทาง


วิธีการจัดส่ง

ประเภทสินค้าระบุขนาดของกล่องสินค้า (cm.)

*เป็นเพียงการประเมิณราคาขนส่ง จีน - ไทย เท่านั้น ( ไม่รวมการขนส่งภายในประเทศ )
**หากต้องการตีลังไม้ โปรดติดต่อฝ่ายขายและแจ้งฝ่ายขายเพิ่มเติม

ค่าขนส่ง

0.00 บาท


หมายเหตุ : ราคานี้เป็นเพียงราคาประมาณการเบื้องต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า